کاندوهای تورنتو تنها مسکن های مقرون به صرفه کانادا

بانک سلطنتی کانادا اعلام کرده است که کاندوهای تورنتو تنها مسکن مقرون به صرفه در کانادا هستند فقط تورنتو کاندوس شاهد پیشرفتی در قیمت مناسب است. تقریباً در همه بازارها، در تمام بخش های مسکن، استطاعت اقتصادی خراب شده است. به جز این در سراسر کانادا، خانه های تک خانواده درصد درآمد خانواده متوسط ​​را [...]