توضیحات پروژه

آپارتمان پنت هاوس دو طبقه در مکان کیف در سنت مارتین
با ویوی اقیانوس و لگون از تمام اتاق ها
شامل چهار اتاق و آشپزخانه فرنیش مبلمان و اینترنت