توضیحات پروژه

مجموعه ویلایی مجاور دریاچه ریچموند هیل

  • 5 خانه سفارشی در سراسر پارک
  • 5 خانه اجرایی تقریباً 4000-4،200 متر مربع در مقابل پارک قرار دارد
  • خانه ها دارای سقف های 10 فوت ، چندین پایان پایان عالی از جمله گزینه آسانسور هستند

 

 

Sandbanks

  • 5 custom homes across the park
  • 5 executive homes to be built appx 4,000-4,200 Sq ft each across from park
  • Homes feature 10 ft. ceilings, tons of high-end finishings including an option for an elevator