بانک سلطنتی کانادا اعلام کرده است که کاندوهای تورنتو تنها مسکن مقرون به صرفه در کانادا هستند
فقط تورنتو کاندوس شاهد پیشرفتی در قیمت مناسب است. تقریباً در همه بازارها، در تمام بخش های مسکن، استطاعت اقتصادی خراب شده است. به جز این در سراسر کانادا، خانه های تک خانواده درصد درآمد خانواده متوسط ​​را برای پرداخت نیاز داشتند که 1.4 درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافته است. آپارتمان های کاندو در مدت مشابه 0.4٪ افزایش کوچکتر اما هنوز هم بسیار بزرگ داشتند. تنها بازاری که شاهد بهبود قیمت در بازار بود، بازار کانکس بزرگ تورنتو بود.

RBC: ROYAL BANK OF CANADA
Toronto Condos Are The Only Housing In Canada That Became More “Affordable”
Only Toronto Condos Saw An Improvement In Affordability
Almost every market, across all segments of housing, saw affordability deteriorate – except one. Across Canada, single-family homes saw the percent of income a median household would need for payment, rise 1.4% from the previous quarter. Condo apartments saw a smaller, but still very large, 0.4% increase over the same period. The only market to see an improvement in affordability was the Greater Toronto condo market