خدمات مشاورین املاک پارس

مشاورین املاک پارس (پارس بروکر) یک شرکت ارائه دهنده طیف وسیعی از خدمات املاک و مستغلات است که خدمات خود را در اختیار مشتریان برگزیده ارائه می دهد. این شرکن با بیش از 15 سال سابقه به عنوان یک ریل استیت بروکریج در جی‌.تی.ای (تورنتوی بزرگ) فعالیت دارد.

مشاورین املاک پارس (پارس بروکر) یک شرکت ارائه دهنده طیف وسیعی از خدمات املاک و مستغلات است که خدمات خود را در اختیار مشتریان برگزیده ارائه می دهد. این شرکن با بیش از 15 سال سابقه به عنوان یک ریل استیت بروکریج در جی‌.تی.ای (تورنتوی بزرگ) فعالیت دارد. از فعالیت های اصلی این شرکت می توان به شرکت توسعه و ساخت مجموعه های ساختمانی اشاره نمود. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مشاورین املاک پارس (پارس بروکر) یک شرکت ارائه دهنده طیف وسیعی از خدمات املاک و مستغلات است که خدمات خود را در اختیار مشتریان برگزیده ارائه می دهد. این شرکن با بیش از 15 سال سابقه به عنوان یک ریل استیت بروکریج در جی‌.تی.ای (تورنتوی بزرگ) فعالیت دارد. از فعالیت های اصلی این شرکت می توان به شرکت توسعه و ساخت مجموعه های ساختمانی اشاره نمود. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مشاورین املاک پارس (پارس بروکر) یک شرکت ارائه دهنده طیف وسیعی از خدمات املاک و مستغلات است که خدمات خود را در اختیار مشتریان برگزیده ارائه می دهد. این شرکن با بیش از 15 سال سابقه به عنوان یک ریل استیت بروکریج در جی‌.تی.ای (تورنتوی بزرگ) فعالیت دارد. از فعالیت های اصلی این شرکت می توان به شرکت توسعه و ساخت مجموعه های ساختمانی اشاره نمود. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

سابقه ما

یک عمل بین المللی برنده جایزه که شامل معماری ، برنامه ریزی و طراحی صنعتی در تمام بخشهای اصلی است ، ما از طریق فرم و عملکرد زیبا زندگی را به ساختمانها می بخشیم.

مسکونی 91%
تجاری 87%
صنعتی 93%
طراحی داخلی 93%
برنامه ریزی 98%
مشارکت در ساخت 96%

برنامه های آینده ما

اگرچه تمایل داریم که پروژه ها را مورد به مورد قیمت گذاری کنیم ، اما این راهنمای خدمات و بسته های پروژه ای است که به مشتریان خود ارائه می دهیم. اگرچه تمایل داریم که پروژه ها را مورد به مورد قیمت گذاری کنیم ، اما این راهنمای خدمات و بسته های پروژه ای است که به مشتریان خود ارائه می دهیم.

مشاوره و برنامه ریزی

مشاوره و برنامه ریزی مشاوره و برنامه ریزی مشاوره و برنامه ریزی مشاوره و برنامه ریزی مشاوره و برنامه ریزی مشاوره و برنامه ریزی مشاوره و برنامه ریزی مشاوره و برنامه ریزی مشاوره و برنامه ریزی

وکیل مجرب

وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب وکیل مجرب

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه

تعهدات ما

ما متعهد هستیم که در هر پروژه و وظیفه ای که داریم ، عزیزترین ارزش های خود را حفظ کنیم. ما متعهد هستیم که در هر پروژه و وظیفه ای که داریم ، عزیزترین ارزش های خود را حفظ کنیم.

ما متعهد هستیم که در هر پروژه و وظیفه ای که داریم ، عزیزترین ارزش های خود را حفظ کنیم. ما متعهد هستیم که در هر پروژه و وظیفه ای که داریم ، عزیزترین ارزش های خود را حفظ کنیم. ما متعهد هستیم که در هر پروژه و وظیفه ای که داریم ، عزیزترین ارزش های خود را حفظ کنیم. ما متعهد هستیم که در هر پروژه و وظیفه ای که داریم ، عزیزترین ارزش های خود را حفظ کنیم. ما متعهد هستیم که در هر پروژه و وظیفه ای که داریم ، عزیزترین ارزش های خود را حفظ کنیم. ما متعهد هستیم که در هر پروژه و وظیفه ای که داریم ، عزیزترین ارزش های خود را حفظ کنیم. ما متعهد هستیم که در هر پروژه و وظیفه ای که داریم ، عزیزترین ارزش های خود را حفظ کنیم.

هزینه ها و سود خالص

اگرچه تمایل داریم که پروژه ها را مورد به مورد قیمت گذاری کنیم ، اما به دلیل تنوع و پارامترهای مختلف و تاثیر گذار در مبلغ نهایی ساخت و فروش ما به ارائه یک نمونه زیر بسنده می کنیم. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاورین املاک ما تماس بگیرید.

قیمت زمین

$1,000,000/پروژه
 • Initial Consultation
 • Planning Permission
 • Complete Blueprints
 • CAD Drawings
 • Project Planning
 • Project Management

هزینه ساخت

$1,000,000/پروژه
 • Initial Consultation
 • Design Consultation
 • Interior Design
 • Full Spec Documents
 • Project Planning
 • Project Management

مبلغ فروش

$2,700,000/پروژه
 • Initial Consultation
 • Site Visits
 • Full Blueprints
 • Planning Permission
 • Project Manangement
 • Full Site Handover